Planprogrammet ligger tilgjengelig på Sør-Varanger kommune sine hjemmesider: https://www.svk.no/planportal

 

Direktelink: https://www.svk.no/til-hoeringoffentlig-ettersyn-planprogram-til-interkommunal-kystsoneplan-for-varanger.6321188-364152.html

 

 

Innspill:

Innspill til planarbeidet kan skrives inn på Sør-Varanger kommunes hjemmeside,

sendes per e-post til: kystsoneplan@svk.no ,

eller sendes: Sør-Varanger Kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes.

Frist for innspill er 30. september 2020.

Merk innspillet med vår referanse 17/1226.

 

Vi vil avholde åpne innspillsmøter i hver kommune i løpet av høringsperioden, se egen annonsering i din kommune.

 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til prosjektansvarlig, på telefon; 78977491 eller e-post; kystsoneplan@svk.no.

 

Kystsoneplan for Varanger