Historielaget overrakte en boksamling til hver av sykehjemmene og bofelleskapene, i alt fem bokpakker. Historielaget har selv produsert bøkene basert på frivillig arbeid. Hver bok har vært arbeidet med i 2 år.

Bøkene skal brukes i det daglige arbeidet. Både til å bla i for beboerne og i erindringsarbeid med demente.