Felles lånekort er en løsning som alle biblioteksystemleverandører samarbeider om. Det vil si at sjøl om vi bruker ulike biblioteksystem, så kan vi bruke samme lånekort i alle norske bibliotek.

I Sør-Varanger gjør vi det slik at alle gamle lånere får tilbud om å bytte kort uten kostnad for dem. Nye lånere skal i utgangspunktet få det nye kortet, men dersom de vil reservere seg mot å registrere hele fødsels- og personnummeret får de et kort som bare kan brukes i Sør-Varanger. Barn får det gamle lånekortet som bare kan brukes i Sør-Varanger.

Opplysningene som blir overført til det sentrale lånerregistret er disse:

  • Navn
  • Adresser (privat- og ev. hjemmeadresse)
  • Telefonnumre
  • E-post
  • Hjemmebibliotek
  • Fødselsdato
  • Kjønn
  • PIN-kode
  • Hvilke bibliotek du er tilknytta

Dette er opplysninger som andre bibliotek vil laste ned når du kommer med ditt nye lånekort.

For mer faktainformasjon kan du gå til www.lanekortet.no.