Det er Fredskorpset, Barentssekretariatet, Svanvik folkehøgskole og Sør-Varnger kommune som står bak den internasjonale uken i Kirkenes i perioden 21. - 27. november 2005.Her kan dere lese mer om mulighetene for å delta.

(Løpeseddel)