Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn på kommunens hjemmeside (her) fram til 30.06.16. Innspill kan rettes til postmottak@svk.no / Sør-Varanger kommune, boks 416, 9915 Kirkenes.