Formålet er å se på muligheter for å utvikle biblioteket til å bli:
Et møtested i lokalsamfunnet, en demokratisk arena, en aktiv formidlingsarena og samfunnsaktør.

Det er opprettet en referansegruppe og vi er nå godt i gang med arbeidet. Videre anbefalinger etter forprosjektet skal foreligge innen utgangen av mars 2009.

Vi skal bl.a få ideer og impulser fra ”sterke, gode” bibliotek, institusjoner og aktuelle organisasjoner og foreninger.
Undertegnede tar gjerne imot innspill på e- post.

Sør – Varangers grensenærhet til Russland er viktig, og å utvikle den russiske bibliotektjeneste er en prioritert oppgave også innenfor DGB. Vi skal se på ”Twin City” konseptet, og vurdere hvordan biblioteksamarbeidet mellom Sør- Varanger kommune og aktuelle, russiske bibliotek kan utvikle seg.

Derfor er det svært gledelig å komme med en annen, god nyhet:

Russland satser på Sør – Varanger bibliotek.

Som første by i Norge, og også som en av de første steder i Europa får biblioteket i Kirkenes ett Russisk Senter (MIR). Det taes sikte på å få senteret etablert i løpet av januar 2009.

Fondet Russisk Verden har vært i funksjon i kun ett år. Grunnleggere av fondet er: Russlands Føderasjons president, Russlands Føderasjons Utenriksdepartement og Russlands Føderasjons Utdanningsdepartement. Dette er et helt nytt konsept. Slike sentra åpnes nå rundt omkring i verden annenhver uke.

”Russisk senter” på Sør-Varanger bibliotek er basert på å kunne inneholde følgende, mulige oppgaver: Kultur-, undervisnings-, bibliotek- og informasjonstjenester. Fondet MIR vil bidra med midler til møbler og mulige tekniske løsninger. Det Russiske Generalkonsulatet i Kirkenes vil være en viktig samarbeidspart mht tollutfordringer/ mottak av media.

MIR vil også være en viktig kilde til å videreutvikle en god norsk - russisk bibliotek – og informasjonstjeneste fra Sør - Varanger. Vi vil ha gode og direkte linjer inn mot Russland, og utvide et allerede godt grenseoverskridende nettverk.

Her kan du lese mer om MIR: http://russkiymir.org/
og Fritt Ord: http://www.frittord.no/artikkel.asp?AId=41&MId1=22

Dette blir spennende og utfordrende oppgaver Sør – Varanger bibliotek nå har fått tildelt. Det er en utfordring vi tar imot med glede.