Vi ønsker å få fram representative syn på framtidig organisering av skoletilbud for elever på Kirkenes halvøya.
Det inviteres derfor til et åpent møte
            Den 10.september 2008
            På Rica Arctic Hotell
            Klokken 19.00-21.30
Det åpne møtet er organisert slik at ulike representanter får innlede, det gis til slutt en mulighet for å kommentere og å gi innspill fra salen før ordfører avslutter.
Ingen avgjørelser tas i møtet, ordfører ønsker at foreldre, elever og tillitsvalgte er de som skal høres.  Politisk debatt og vedtak kommer i etterkant og før budsjettbehandlingen i kommunestyret i desember.
 
Enkel servering.
 
VELKOMMEN!
Linda Beate Randal
ordfører