Det betyr også at brukerne på Bugøynes blir å følge det vanlige bibliotekreglementet når det gjelder purringer og reserveringer. Effektiviteten blir større ved at man får direkte tilgang til hele Sør-Varanger bibliotek sine samlinger fra filialen.

Gudrun  Filialstyreren får også en enklere jobb, ved at hun slipper å føre manuelle lister og oversyn over utlån og innleveringer.

Det er også tilgang til PC/Internett for brukerne, slik at man kan gå på biblioteket og lese e-post, søke etter ting, bruke nettbank.