Bostøtte

Bostøttekontoret er stengt i uke 26 pga. ferieavvikling. Informasjon om bostøtte finner du her

 

Startlån

Søknader om startlån vil ikke bli saksbehandlet i perioden fom. 11.07.2022 tom. 06.08.2022 pga. ferieavvikling. Informasjon om startlån finner du her