Opptakskrav til desentralisert sykepleierstudie

For å være kvalifisert for Bachelor i Sykepleie må søkeren dokumentere generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse, og spesielle opptakskrav NO3MA3

Det er i hovedsak to måter å kvalifisere seg til sykepleierstudiet:

1. Generell studiekompetanse + minimum karakteren 3 i Norsk og Matte (NO3MA3)

 • Videregående utdanning dokumenteres med stemplet og signert vitnemål og/eller kompetansebevis.

 • Alle søkere må dokumentere spesielle opptakskrav NO3MA3. Dette betyr at søkeren må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer).
  • Karakterkravet i matematikk er også bestått med ett av følgende programfag i videregående skole: S1, S2, R1 eller R2.
  • Matematikk kan også dokumenteres med 5-8 studiepoeng i matematikk fra høyere utdanning med gjennomsnittskarakteren D/eller tilsvarende karakter fra gammel ordning. Har søkeren 9 studiepoeng eller mer i matematikk fra høyere utdanning er kravet oppfylt med karakter E eller bedre.
    
 • På denne siden er det samlet informasjon om hvordan generell studiekompetanse kan dokumenteres: https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/opptak-uhg/index.html

 

2. Realkompetanse + minimum karakteren 3 i Norsk og Matte (NO3MA3)

Realkompetanse er en unntaksordning for søkere som er minimum 25 år i søknadsåret og som ikke har generell studiekompetanse. De må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at de ikke fyller de vanlige opptakskravene. Det er hvert enkelt lærested som bestemmer hva som gir realkompetanse til studiene sine. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring. 

Realkompetansesøkere som har søkt Sykepleie ved UiT må dokumentere:

 • Motivasjonsbrev og Egenvurdering: Søkeren må gjøre rede for sin motivasjon for å søke om opptak til studiet. Søkeren må også skrive en egenvurdering hvor det gjøres rede for sine kvalifikasjoner for å gjennomføre studiet. Motivasjonsbrev og egenvurdering må skrives til hvert studieprogram. Motivasjonsbrev og egenvurdering kan skrives på samme ark.
   
 • Faglige minstekrav: Sykepleie har spesielle opptakskrav NO3MA3 og faglige minstekrav.
  • Norsk fra Vg3: 393 timer (videregående kurs 2 fra Reform 94: 14 uketimer) med gjennomsnittskarakter 3 eller bedre. 
  • Matematikk fra Vg2: 224 timer (videregående kurs 2 fra Reform 94: 5 uketimer) med gjennomsnittskarakter 3 eller bedre. Kravet er også bestått med Matematikk S1, S2, R1 eller R2. 
  • Engelsk fra Vg1 (grunnkurs fra Reform 94). 
  • Naturfag fra Vg1 (grunnkurs fra Reform 94).
    
 • Relevant praksis: Søkeren må videre ha 5 år relevant yrkeserfaring omregnet til heltid. For sykepleie regnes følgende som relevant yrkeserfaring og utdanning:
  • Arbeid innen helse-, sosial-, omsorg-, barnehage og undervisningssektor eller lignende der søker har arbeidet med pasienter, klienter, barn eller elever under kyndig veiledning.
  • Skoler med relevant linje/fag i forhold til utdanningen for eksempel allmenne fag, økonomiskadministrative fag og helse- og sosialfag.

 

Om NO3MA3

Du må dokumentere gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer). Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1 , S2 , R1 eller R2

Søk på pre-kvalifisering for deg som trenger norsk og matematikk

Sør-Varanger kommune jobber i samarbeid med Øst-Finnmark Regionråd og UIT om å etablere tilbud innen pre-kvalifisering til kandidater som ønsker å utdanne seg som sykepleiere men ikke fyller krav pr i dag. 

For deg som bor i Øst-Finnmark kan du nå søke om opptak til eksamensforberedende kurs i regi av Nettskolen Finnmark. Kurset er et fullverdig nettbasert tilbud som skal hjelpe deg fram til privatist eksamen november 2021.

Trykk her for å komme til informasjonsside og påmelding

 

Søknad til desentralisert studie oppstart januar/februar 22

Neste opptak ved studiested Harstad og Kirkenes gjennomføres høsten 2021. Søknadsfristen er 16. oktober og det vil være mulig å søke fra ca. 1. september. NB! Studiestart vil være i januar/februar 2022.

Du finner mer informasjon og søknadsfrister her: https://uit.no/utdanning/program/662604/sykepleie_deltid_samlingsbasert_-_bachelor

pPmwEqhtihMAAAAASUVORK 5CYII=

 

Støtteordninger og tips

Fagforeningsmedlemskap kan være fordelaktig

Flere av fagforeningene har stipendordning i forbindelse med videreutdanning, men forutsetter at du har vært medlem en viss tid før du søker. Aktuelle fagforeninger er f.eks. Delta, Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. Fagforeningene kan også hjelpe deg med dine rettigheter i forhold til f.eks. studiepermisjon.

https://delta.no/

https://www.fagforbundet.no/

https://www.nsf.no/

Lånekassen kan gi støtte i forbindelse med prekvalifisering

Det fins ordninger hos Lånekassen som kan gi deg støtte dersom du må ta fag fra videregående for å kvalifisere deg.

Ungdomsrett
Du har rett til videregående skole fram til det skoleåret som starter det året du fyller 24 år, men ikke hvis du allerede har brukt din ungdomsrett – det vil si om du tar opp igjen fag fra videregående, eller starter på en ny videregående opplæring. Studenter på universitet- og høgskole, fagskole, folkehøgskole og andre utdanninger har heller ikke ungdomsrett.

Se mer om ungdomsrett og søk her: https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/videregaende-skole/

Voksenrett
Denne gjelder hvis du:

 • er over 25 år eller fyller 25 år i løpet av året
 • har fullført grunnskole, men ikke videregående skole, eller
 • har videregående opplæring fra et annet land, som ikke er godkjent i Norge

Se mer om voksenopplæring og søk her: https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/videregaende-skole/voksenopplaring-i-videregaende-skole/

Elev uten ungdomsrett
Tar du opp fag, har fullført tre år på videregående tidligere eller er over 24 år, har du ikke lenger ungdomsrett. Du kan få stipend og lån fra Lånekassen, men etter de samme reglene som for høyere utdanning.

 

Hvilke støtteordninger fins for sykepleiestudiet?

Studiet kvalifiserer til lån/stipend fra Lånekassen. Du finner mer informasjon og kan søke her: https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/

Enkelte fagforeninger gir også stipend i forbindelse med utdanning. Sjekk vilkårene hos din fagforening.