Alle tilsatte på biblioteket skal få opplæring i bruk av søkekilder på internett, både søkemotorer og bibliotekbaser. Kursholderne kommer fra Fylkesbibliotekavdelinga i Hammerfest, og skal bidra til at de tilsatte ved biblioteket skal kunne gi enda bedre tjenester til publikum.