Når det skal utføres arbeid på offentlig grunn må for eksempel containeren din stå ett eller annet sted. Det er både i kommunens og innbyggernes interesse å ha oversikt over hvem det er som eier containeren, og hvor lenge den kommer til å stå der. Sør-Varanger kommune utsteder arbeidstillatelser gjennom utstedelse av tillatelse til arbeidsvarsling.

Ved spørsmål, kontakt tekniske tjenester på tlf: 789 77 522 eller e-post postmottak@svk.no


Link til søknad:
https://www.svk.no/arbeidsvarsling.532093.no.html