Kl. 08.00: Salutt/GSV - flaggheising

Musikk i gatene v/Kirkenes Hornmusikk

Kl. 10.00: Arrangement for eldre og uføre

Hyggestund for eldre og uføre med kaffe, snitter, kaker,

musikk og sang på Rica Hotel (Turisten).

Arr.: Sør-Varanger Røde Kors.

Kl. 10.45: Skoletoget stiller opp på skoleplassen

Kl. 11.00: Avmarsj skoletoget

Togorden:

1. Politiet 4. Kirkenes skolemusikk

2. Flaggborg 5. Kirkenes skole

3. 17.mai komiteen 6. Rødrussen

7. Barnehager

Togrute:

Fra skoleplassen, Kirkegårdsveien, Pasvikvn., Solheimsvn.,

Egebergsgt., Storgt., Klavenesgt., Kongensgt., Egebergsgt.,

Parkveien, Kirkegårsveien til skoleplassen.

Stopp ved Wesselborgen sykehjem og Eldresenteret.

Kl. 10.00: Åpen kafé på Kirkenes skole

Arr.: 9. klasse ved Kirkenes skole

Kl. 12.00: Barneleker på skoleplassen

Kl. 12.30: Kransenedleggelse

v/minnestøtta i Bibliotekparken

v/ Kirkenes Rotary Club

Kl. 13.00: Gudstjeneste i Kirkenes kirke

Kl. 14.00: 17. mai-stafetten, start v/KIF-huset

1. veksling: Krysset Egebergsgt./Presteveien

2. veksling: Barents frokosthotell

3. veksling: Joh.Knutzensgt.

4. veksling: Berentsplass

5. veksling: krysset Storgata - Pasvikveien

Innkomst ved KIF huset

Arr.: Kirkenes Idrettsforening

Kl. 16.00: Kafé på Samfundshuset v/Kirkenes Damekor

Kl.16.00: Dukkevogn- og trehjulsykkeltog

fra Kirkenes skole

Togrute: Krysset Kirkegårdsveien/Parkveien til torget.

Kl. 16.30: Lurveleggen Barneleikarringen

danser på torget

Kl. 17.00: Avmarsj folketoget - Salutt v/GSV

Togrute: Parkveien v/Pensjonisten, Sjøgata, Rich Withs gt.,

Egebergsgt, Pasvikvn., Solheimsvn., Kj.Torkildsensgt.

Til Torget

Kl. 18.00: Folketoget ankommer torget

• Musikk - Nasjonalsangen

• Tale for dagen v/Alfon Jerijärvi

• Blomsternedleggelse v/krigsmødremonumnetet

v/Svea Andersen

• Tale v/Rødrusspresidenten

Kl. 18.00: 17.-maifest på Frelsesarmeen

med bevertning

Kl. 21.00: Flaggene fires