Hadde testen blitt gjennomført i dag ville Sør-Varanger kommet bedre ut. – Etter at testen ble gjennomført, har vi for eksempel innført en egen barnehageportal der all informasjon om barnehagene ligger lett tilgjengelig, og vi har etablert nettbasert byggesaksbehandling. Dette, og andre tiltak som er under utvikling, er ledd i en bevisst satsing på å nå publikum der de er, understreker rådmannen.

Service er et satsingsområde for kommunen, og økt kvalitet på servicen er en viktig begrunnelse for innføringa av Sør-Varanger-modellen, der det blir en flatere organisasjonsstruktur. – Undersøkelsen fra Forbrukerrapporten vil være viktig bakgrunnsinformasjon når vi skal gjennomføre tiltak for å bli en mer tilgjengelig og åpen kommune, avslutter Bente Larssen, som er rådmann i Sør-Varanger kommune.

For kommentar: Rådmann Bente Larssen, tlf. 95124912, e-post bla@svk.no.