Friluftsliv og natur er ett av barnehagens satsningsområder i 3 - årsplanen vår, og vi vil vise barna ulike måter å gjøre bruk av den. Glede, humor og samhørighet er også viktige, klare mål.

Humor og glede i akebakkenGlede over å kunne ta imot nye utfordringer og beherske kroppen iforhold til disse, og det å være ute i vær og vind.

Hele måneden går med til å gjennomføre ski skole programmet. Barna skal lære å ta av og på ski, og lære litt om skismøring.

De skal få erfaring i å gå på ski på ulike måter på flat mark, eks. diagonalgang, dobbeltak og skøyting.

Neste utfordring er å snu og vende på ski. Deretter lærer barna å mestre det å gå opp bakken; tråkking, skrågåing og fiskebein. Videre lærer de ulike måter å kjøre utfor bakken; sitte med baken på skiene, sitte på huk, stå oppreist, ploging og utfor.

Vi har også utfordringer for viderekommende som kuleløype, orgeltramp og hopp.

Vi bruker lek som metode i gjennomføring av skiskole programmet.

Alle er klare til start - fantasiløypeEksempler på typer lek vi bruker kan være; å lage "blomster" - her står bara i sirkel og holder hverandre i hendene, skiene forflyttes i takt med hverandre og store og små "blomster" formes. Et annet eksempel er "ulveringen". Her har alle lue på foruten om ulven (fangeren). Ulven jager de andre i et område som er merket opp på forhånd. Den som blir fanget av ulven blir selv ulv, tar av seg lua og deltar i jakten. Alt dette med skiene på. Andre typer leker kan være å plukke gjenstander samtidig som man renner ned bakken, eller å være "hanefar" dvs. å renne ned bakken på et bein.

1,2 og 3 åringene i barnehagen har egne opplegg i forhold til vinteraktivitetsmåneden.

Høytidelig premieutdeling - diplomer og medaljer til alleBarna gjør ulike eksperimenter i forhold til sne, is og vann. De erfarer hva som skjer i de ulike prosessene, og får i stor grad bruke sansene sine. Barna får male på sne og forme / lage ulike figurer av sne.

Videre gjennomføres turer med ulikt innhold. Sparketurer, turer med bål og eventyr, turer til akebakken, sporjakt m.m.

Vinteraktivitetsmåneden avrundes med fantasiløype og akekonkurranse, varm lunsj ute, og sist men ikke minst høytidelig aslutning med nasjonalsang, flagg og premieutdeling til alle små - og store.