Mye har endret seg de senere år i måten barnevernstjenesten arbeider på. Men det er fortsatt et behov i kommunen for fosterhjem, beredskapshjem, eller besøkshjem. Vi har behov for både par og enslige, med eller uten egne barn, som kan påta seg oppdrag for kommunen.

I den anledning inviterer barnevernstjenesten til en uformell prat onsdag 15.november, kl. 18:00.

Vi vil gi litt informasjon om hva det vil si å være fosterhjem, hva som kreves for å bli et fosterhjem, godtgjøring og hvilken opplæring/oppfølging man får som oppdragstaker. Det settes av tid til å svare på spørsmål og dialog. 

Vi vil ha enkel servering med kaffe og noe å bite i. Møtet vil bli Rådhuset, møterom Øretoppen, 3. etg. 

 

Påmelding innen mandag 13.november, sendes til barnevernet@svk.no