Øvre del av Vigørveien asfalteres i dag og det vil bli noe redusert framkommelighet på stedet og krysset på innkjøringen til «NATO» feltet. 

Gamle innkjøringen ved gang og sykkelveien på andre siden av Esso kan benyttes i nød.