God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, bosetting, næringsutvikling og ivaretakelse av miljøhensyn. Kommuner som lykkes med å utvikle attraktive og levende byer og tettsteder kjennetegnes ved å være aktive samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep på arbeidet, og spiller på lag med innbyggere og lokalt næringsliv.

 

UiT Norges Arktiske Universitet arrangerer 2 samlinger i Kirkenes, en i Berlevåg og en i Vadsø, og disse omfatter forelesninger, ekskursjon, seminarer og gruppearbeid. Studiet retter seg mot deltakere fra hele landet, men vi oppfordrer særlig aktører fra hele Finnmarksregionen om å søke.

Les mer om studiet og søk her