Grunnlaget for beslutningen om å ikke videreføre den lokale karantenebestemmelsen er at det ikke foreligger smittevernfaglige vurderinger som skulle tilsi at lokale karantenebestemmelser vil ha noen smittereduserende effekt.

  • Vår vurdering er at den lokale karantenebestemmelsen utfra dagens smittesituasjon ikke kan hjemles i smittevernloven, noe som kreves ved et slikt vedtak. De strenge nasjonale smitteverntiltakene som fortsatt gjelder for hele landet er tilstrekkelig for å forebygge og motvirke overføring av Covid-19 viruset. Man skal fortsatt ikke reise unødig. Fritidsreiser anbefales ikke. Jobbmøter bør fortsatt avholdes på videokonferanse. Det er kun reiser som er nødvendig for å få en jobb gjort som er greit. Om smittesituasjonen skulle endre seg raskt vil formannskapet ha mulighet for å igjen vedta lokal forskrift om lokale karantenebestemmelser, sier kommuneoverlege Mona Søndenå.

Alle andre tiltak som tidligere er vedtatt av Sør-Varanger kommune videreføres.

  • Eksempelvis så vil rådhuset og kommunale bygg fortsatt være stengt. Det er ikke lov å besøke sykehjem, barentsbadet og fjellhallen vil være stengt, og alle kommunalt ansatte oppfordres til å ha hjemmekontor. Det er kun den lokale karantenebestemmelsen som ikke videreføres, sier leder av kriseledelsen og rådmann Nina Bordi Øvergaard.

Kommuneoverlege Mona Søndenå er tydelig på at folk fortsatt må holde avstand til hverandre.

  • Det er viktig at folk fortsatt holder seg mest mulig hjemme, holder avstand til andre og ikke reiser unødig. Hvis vi skal holde korona-viruset i sjakk så må man være mer for seg selv, og ikke omgås så mange andre mennesker. Husk å vaske hendene nøye og ofte, sier Søndenå.

Kommunalsjef for oppvekst, Arnulf Ingerøyen, sier barnehager og 1.-4.trinn som skal åpnes henholdsvis 20.april og 27.april vil ha fokus på gode smittevernrutiner.

  •  Vi avventer veilederen fra nasjonale myndigheter med deres råd for gjennomføringen av åpningen av barnehager og 1.-4.klassetrinn. Med veilederen i bunn vil vi gjøre lokale vurderinger for hvordan vi på best mulig måte kan ivaretatt godt smittevern, med en trygg barnehage- og skolehverdag, sier kommunalsjef for oppvekst Arnulf Ingerøyen.