Rådmannen inviterte til arrangement på Gapahuken, med middag, overrekkelse av gaver og blomster og hyggelig samvær for de som har 25 års tjenestetid i kommunen, samt de som har blitt pensjonister i løpet av det siste året. Her er den flotte gjengen: 

42883520_1833095696808183_3475378710041853952_n.jpg
F.v.: Rådmann Nina Bordi Øvergaard, Marit Elisabeth Paulsen, kommunalsjef Elisabeth Larsen, Bente Haugnes, Ann Veronica Sotkajærvi, Anita Kristoffersen, Wenche N. Sætrevik, 
Torill Lissner, Solveig Langeland, Pål Harald Hansen, Anita Larsen, Torunn Seljesæther, Tove Korsnes, Berit Kaski, Ivar Kaski, Anette Westerhaug, Anita Nordgård Hansen, økonomisjef
Svanhild A. Lande, Sissel Jensen, personalsjef Line Kristoffersen. Foto: Tor Sandø, Finnmarken.