Alle har en psykisk helse. Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Vi viser vår støtte til Verdensdagen for psykisk helse fordi det kan føre til et rausere samfunn. Et sted hvor nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø blir mer inkluderende.
Et sted hvor vi ser, viser interesse og gir tid til hverandre. #spør #verdensdagenforpsykiskhelse