VERDENSDAGEN
FOR
PSYKISK HELSE
 
10.OKTOBER KL: 19
Grenselandsmuseet
I Kirkenes
 
PROGRAM:
Åpning ved ordfører Linda Randal
 
”Livet går opp og ned – snakk om det”
Et program med
Kine Hellebust
             Musiker: Hans Pedro Kofoed
 
Dørene åpnes kl 18.30. Salg av kaffe/vafler
Gratis inngang
 
VELKOMMEN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESSEMELDING    KINE HELLEBUST
 
Kine Hellebust er kanskje aller mest kjent for sin tidligere deltakelse i Tramteateret, og for sine mange vakre sanger og tekster.
I dag er hun leder av firmaet KULTURA, som driver med ”kulturrøkt” på mange ulike plan.
 
Til daglig jobber hun en god del med konfliktforståelse, mobbing og psykisk helse. Er ofte inne i skolene og jobber, etter oppdrag fra Den kulturelle skolesekken.
 Et viktig fokus for henne er å sette en kanskje trist og traurig hverdag i et optimistisk lys. Dette gjør hun ofte med humor, og har et stort repertoar å spille på gjennom alle sine erfaringer som skuespiller, dramatiker, sanger, komponist og forfatter.
Dette har igjen ført med seg at hun er oppnevnt til å sitte i styringsgruppa for Verdikommisjonen. Hun sitter også i Kringkastingsrådet, samt i tildelingsgruppa for fordeling av kulturmidler fra Kulturdepartementet.
Videre har hun jobbet i Fiskerinæringens felles kompetansestyre, og hatt et korttidsengasjement som lærer i etikk ved Høgskolen i Finnmark.
Under sitt opphold i Kirkenes skal hun ha et program sammen med elevene på Kirkenes videregående skole.
Om kvelden 10 oktober blir det et åpent arrangement på Grensenlandsmuseet i Kirkenes.Dette arrangementet markerer verdensdagen for psykisk helse, og er gratis for alle. Psykisk helsetjeneste i Sør-Varanger kommune er arrangør.