folkemøte 28 10 2014 - Logo_200x81.jpg

 

Finnmark fylke ligger høyt på selvmordsstatistikken sammenlignet med landet for øvrig, og særlig når det gjelder unge menn. Selvmord som dødsårsak utgjør mange tapte liv og leveår, samt betydelig antall etterlatte og berørte i fylket. Sør-Varanger kommune er som mange andre steder i Finnmark berørt av selvmordsproblematikken. For å forebygge selvmord i fylket trenger vi økt kunnskap og åpenhet rundt problematikken.

”Finnmark - et selvmordstryggere samfunn” er et prosjekt bestående av Fylkesmann i Finnmark, Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern (SANKS) og Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region nord (RVTS). Prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen.

Et av målene med prosjektet er å øke kunnskapen om selvmord og selvmordsproblematikk i befolkningen i Finnmark. Anne Silviken fra SANKS og Gro Berntsen fra RVTS vil holde et foredrag om hva som kjennetegner selvmordsproblematikken i Finnmark og belyse spørsmål som “Hva skal vi se etter og hvordan kan vi støtte og hjelpe andre som sliter?”, “Er det farlig å spørre direkte om selvmordstanker?” og “Hva skal jeg gjøre hvis jeg er bekymret for at noen jeg kjenner har tanker om å ta sitt eget liv?”. Det blir mulighet til diskusjon og spørsmål underveis.

Folkemøtet skal være på Grenselandsmuseet tirsdag 28. oktober kl 18.30

Vi ønsker dere velkommen til et viktig møte.

folkemøte 28 10 2014 - Logo arrangører_400x57.jpg