Legg merke til åpningstider for ulike aldersgrupper. Små barn kan selvfølgelig komme ifølge med en foresatt. 

 

GOD JUL