Hensikten med planarbeidet er å lage detaljregulering som grunnlag for senere utbygging/utvikling av tomter for en- og flermannsboliger bebyggelse sammen med tilstøtende infrastruktur. 

Målet for kommunen er å utvikle et boligfelt med høy trivselsfaktor og god kvalitet. Ønske   om   å   lage   en   detaljert   reguleringsplan   som   ivaretar   universell   utforming, klimatilpasning, energieffektivitet, og tar hensyn til tidligere erfaringer fra området. 

Utviklingsprosjekt arbeid vil omfatte: stedsanalyse og prosjektkonsept sammen med en foreløpig implementeringsplan

Alle i hele Sør-Varanger inviteres derfor til å komme med innspill om dette mulige prosjektet.

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 00.00.24 til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Dokumenter også tilgjengelig på servicekontoret i rådhuset

Vennligst oppgi vår referanse: 23/23159

1.Varsel om oppstart av planarbeid SHF (1).pdf

Kart.pdf

SkytterhusReguleringsbestemmelser220207.pdf

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

21.03.24