Kunngjøring:

Sør-Varanger kommune varsler herved, i henhold til pbl. § 17-4, om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med Sundquist Eiendom AS for området Persenjordet, Sandnes.