Generalforsamlingen i Varanger Kraft A/S har vedtatt å dele ut 15 millioner kroner i utbytte til eierkommunene for regnskapsåret 2003. Nedenfor har vi laget en liten oversikt som viser hvor mye den enkelte kommune får utbetalt i år :

I parantes antall aksjer.

* Sør-Varanger (100) kr. 4.687.000,-
* Unjargga/Nesseby (20) kr. 937.000,-
* Deanu/Tana (40) kr. 1.875.000,-
* Vadsø (70) kr. 3.281.250,-
* Vardø (40) kr. 1.875.000,-
* Båtsfjord (30) kr. 1.406.250,-
* Berlevåg (20) kr. 937.000,-

For regnskapsåret 2002 fikk Sør-Varanger kommune kr. 6.250.000,- i utbytte. Vi får altså utbetalt kr. 1.562.500,- mindre i utbytte denne gangen.