Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vaktmester - ambulerende

Vaktmesteren er del av hjemmetjenesten til kommunen og hjelper eldre og funksjonshemmede med reparasjoner og vedlikehold.

Generelt

Ambulerende vaktmestertjeneste har hovedansvaret for formidling av hjelpemidler til hjemmeboende eldre og funksjonshemmede.

Beskrivelse

Vaktmesteren kan komme hjem til deg og hjelpe til med enkle, praktiske gjøremål, slik som mindre reparasjoner og vedlikeholdsarbeid. Du trenger kanskje hjelp til å montere eller fjerne et teknisk hjelpemiddel eller få installert en trygghetsalarm.

Tjenesten omfatter: 

  • Utlevering, montering og innlevering av hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen og lokalt lager

  • Enkle tilpasninger av hjelpemidler i brukers hjem, i samråd med ergoterapeut

  • Montering, vedlikehold og demontering av trygghetsalarmer

  • Montering og demontering av nøkkelbokser

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ta kontakt med:

Ambulerende vaktmester tjeneste

Telefon

Mobil tlf

Leder (Kongensgt 10 A, Kirkenes)

Servicetekniker

Servicetekniker

78 97 18 63

 

 

98 22 60 90

98 26 84 32

45 50 30 96

 

Tjenesten oppdatert: 24.10.2022 13:52