Barn og unge blir sjelden alvorlig syke av covid-19, og de aller fleste får ingen eller lite symptomer på sykdom. I en tid med mye smitte i denne aldersgruppen mener FHI at det er riktig å tilby vaksine også til denne gruppen så de er beskyttet mot alvorlig forløp av sykdommen. Se mer informasjon på denne siden: https://www.fhi.no/nyheter/2021/12-15-aringer-tilbys-koronavaksinasjon/

Vaksinering i Sør-Varanger

Sør-Varanger regner med å vaksinere denne aldersgruppen i uke 37 (fra 15. sept.). Vaksineringen vil skje på skolen i skoletiden og foresatte kan, hvis de ønsker, følge eleven. Nærmere informasjon om tid og sted kommer fra den enkelte skole. Alle vil få tilbud om Phizervaksinen.

Skolene i Sør-Varanger sender nå ut samtykkeskjema til foresatte til elever i aldersgruppen. Dette er et standardskjema fra FHI og må derfor leveres i papir med signatur tilbake til skolen. Skolen må motta samtykkeskjemaet senest mandag den 13.september. De som ønsker vaksinen krysser av for det. De som ikke ønsker vaksinen bes også om å levere signert skjema, men da krysse av at man ikke samtykker. Dette spare tid for skolene i å etterlyse svar.  For mer informasjon om vaksineringen se: https://www.fhi.no/publ/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/