Uttalelsen ble enstemmig vedtatt på kommunestyrets møte 28. september, og lyder slik:

Kommunestyret i Sør-Varanger uttrykker sterk bekymring for det eskalerende trusselbildet i Europa som følge av Putins brutale invasjonskrig mot Ukraina. Konfliktnivået er økende, og lokalt opplever vi i økende grad usikkerhet i befolkningen.

I gatene våre vandrer nå et økende antall unge russiske menn som krysser den norsk-russiske grensen for å rømme fra Putins regime, i frykt for å bli mobilisert til en krig de ikke har ønske om å delta i.

Sør-Varanger kommune har lange tradisjoner med å opptre solidarisk med mennesker i krise.

Kommunestyret er imidlertid særlig opptatt av at nasjonale myndigheter følger denne situasjonen tett, og forbereder og planlegger for potensielle sikkerhetspolitiske og humanitære utfordrende scenarier som kan utspille seg i nær framtid i vårt lokalsamfunn.