Høringsfristen for Strategisk oppvekstplan er endret på grunn av Korona-pandemien.

Ny høringsfrist er 15. august.

Det arbeides med digitale løsninger for presentasjon og dialog rundt utkastet til Strategisk oppvekstplan for Sør-Varanger kommune.