Fordelingsnøkkel:

Kulturmidler kulturorganisasjoner                                                            200 000

Kulturmidler idrett                                                                                    200 000

Kulturmidler til utvalg for levekårs disposisjon                                        100 000

Søknader om kulturmidler må fylles ut elektronisk .

Kontaktperson: Enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen, tlf. 918 14 958, hso@svk.no

 

Søknad om investeringstilskudd – idrettslag

Det er satt av kr 930.000,- i budsjettet for 2019 for å realisere tiltak i kommunedelplanen for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv (Fysak-pott).  Utvalg for levekår har vedtatt å sette av kr 630.000,- til investeringstilskudd til idrettslag og kr 300.000,- til ansettelse av idrettskonsulent.

Søknadsfrist for investeringstilskudd er 1. mai 2019.

Kontaktperson: Enhetsleder for kultur og fritid, Harald Sørensen, tlf. 918 14 958, hso@svk.no

Søknad sendes til Sør-Varanger kommune, boks 406, 9915 Kirkenes, eller til postmottak@svk.no

Søknaden skal merkes «Investeringstilskudd idrett»