Aktuelle lag og foreninger som ønsker å søke på denne potten for 2021, må snarest ta kontakt med kultur og fritidskonsulent, Jørn Arne Gjertsen, for nærmere veiledning 400 48 594 eller jogj@svk.no. Søknadsfrist for lag og foreninger som ønsker å benytte seg av denne potten er satt til 24.09.21