I Sør-Varanger kommune består arbeidsgruppa for den kulturelle spaserstokk av:

Roger Sivertsen, leder (eldrerådet)

Sandra Asmyhr, sekretær (Frivillig sentralen)

Marit Elisabeth Paulsen (hjemmebasert omsorg, leder dagsenter)

Marte Breisjøberg (kulturskolen)