Universell utforming er et verktøy for inkludering. Verktøyet gjør det mulig å inkludere alle innbyggere til å delta i samfunnet på egne premisser, ved at omgivelsene tilpasses brukerne.

Program

13:00-14:50
Innleder for dagen: Stig Wathne, rådgiver i Stavanger kommune og KSs - ambassadør innen universell utforming

15:10-17:00
Fellessesjon med refleksjon i grupper og fokus på effektive og rimelige løsninger som fungerer for alle

 

Påmelding

Får å få til en god dialog har vi bare 35 plasser på seminaret, så det er bindende påmelding til frode.realfsen@svk.no.

For spørsmål eller innspill til det faglige innholdet på seminaret, ta kontakt med anja.uglem@svk.no