Det var Statsforvalteren som hadde tatt initiativ til samlingen. Rebekka Brox Liabø fra prosjektet «Snakk for dæ sjøl» ledet arbeidet sammen med Gro Davidsen. 

Arbeidet skal tas med videre til «vintermøtet» hvor ordførere, kommuneledere og ungdomsrådene møtes. Fra ungdomsrådet i Sør-Varanger deltok Tea Varsi, Artem Koryatev, Storm Christensen, Thea Flå og leder Marta Møllersen.