Denne uken mottok vi nye vaksineforsyninger allerede tirsdag kveld. Det gjør at vi allerede i inneværende uke kan tilby neste gruppe vaksine i tråd med de nasjonale helsemyndigheters retningslinjer. I runde 3 er det barna som primært har prioritet.

Merk at når det gjelder barnekullene i Kirkenes, Bjørnevatn, Sandnes og Hesseng er kullet delt i to grupper. De fra 6 mnd og opp til og med fylte 8 år vaksineres nå, mens gruppen fra 9 år og til og med fylte 17 år vil få tilbud om vaksine i neste runde. Vi vil da vaksinere klassevis i skoletiden etter skriftlig samtykke fra foreldre (se egen artikkel).
 
For alle gjelder det at barn mellom 6 mnd og opp til og med fylte 8 år må møte i følge med foresatte. Foresatte er selvfølgelig også velkomne til å følge de eldre barna om dette er ønskelig.
 
Følgende plan er lagt opp for den videre vaksinering i uke 47 og 48 i Sør-Varanger kommune:
 
VAKSINASJONSGRUPPER
 
Vaksine tilbys i denne runde:
 
- Husstandsmedlemmer til barn under 6 mnd
- Husstandsmedlemmer til gravide i 1. trimester
- Personer tilhørende en risikogruppe
- Barn fra 6 mnd og opp til og med fylte 8 år (Kirkenes, Hesseng, Sandnes, Bjørnevatn)
- Barn fra 6 mnd og opp til og med fylte 17 år (Jarfjord, Jakobsnes, Neiden, Bugøynes, Pasvik)*
 
* Barn under 9 år møter i følge med foresatte, barn mellom 9 og 17 år vaksineres klassevis etter skriftlig samtykke fra foresatte
 
VAKSINASJONSSTEDER
 
Bugøynes helsestasjon:          Torsdag 19. november klokken 1000 – 1300
           
Tårnet skole:                           Fredag 20. november klokken 0930 - 1100
Bøkfjord skole:                        Fredag 20. november klokken 1230 – 1400
Skogfoss skole:                       Fredag 20. november klokken 0930 – 1100
Pasvik skole:                           Fredag 20. november klokken 1230 – 1400
Neiden skole:                          Mandag 23. november klokken 1000 – 1300
Kirkenes helsestasjon:            Tirsdag 24. november klokken 1500 – 1800
                                               Onsdag 25. november klokken 1500 – 1800
                                               Torsdag 26. november klokken 1500 – 1800
 
Pris:     50 kroner per vaksinasjon (barn og voksne) – betales kontant ved vaksinering
For lokal informasjon og videre vaksinasjonsplan -  følg med her på www.svk.no/pandemi og annonsering i lokalavisene