* Apell ved varaordfører / aksjonsleder Lisbeth Isaksen

* Musikk med Kenneth Hammer, Kjetil Nicolaisen, Randi Sneve Skeie og Annelise Sneve Steinbakk

Utgangspenger til inntekt for årets TV-aksjon.

CARE er en av verdens største hjelpeorganisasjoner som hjelper kvinner og jenter i verdens fattigste land.

Care p RITZ  17  10  2009