Tv-aksjonskomiteen i Sør-Varanger kommune er godt i gang med planleggingen og består i av;

  • Lena N. Bergeng, Varaordfører, leder av Tv-akjsonskomiteen
  • Sandra Asmyhr, leder av Frivillighetsentralen
  • Eva Johanne Johnsen, Enhetsleder barnehagene
  • Einar Aksel Rånes Fagerheim, Sokneprest Sør-Varanger menighet
  • Randi Fløtten Andreassen, tidligere redaktør Sør-Varanger Avis (ikke til stede i dag)