Turistinformasjonen på Sør – Varanger bibliotek har vært driftet som et tidsbegrenset prosjekt fra juni 2009. 

Vi benytter anledningen til å ønske en riktig God Jul og et Godt Nytt År til alle brukere og samarbeidsparter.