TT-ordningen skal gjøre psykisk eller fysisk funksjonshemmede bedre i stand til å delta i samfunnslivet på linje med øvrige innbyggere. Ordningen går ut på dør-til-dør transport for de som blir gitt brukerrett. TT-ordningen er en fylkeskommunal ordning som saksbehandles og avgjøres av kommunen. Søknadsskjema m/helseerklæring kan også fås ved henvendelse til servicekontoret, Rådhuset tlf. 78 97 76 00.

Det er også mulig å sende digital søknad via vårt søknadssenter.

Søknaden sendes Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.
Søknadsfrist: 1. april 2007