Tjenesten for funksjonshemmede er en to delt tjeneste. Miljøarbeidertjeneste og avlastning for barn/unge.

Miljøarbeidertjeneste ytes til funksjonshemmede som bor i egen bolig og som trenger opplæring og veiledning i dagliglivet.
Avlastning gis på Villa aktiv. Tilbudet er for familier med særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Nærmere opplysninger fås ved å ta kontakt med Virksomhetsleder Jorunn Sandhell på tlf. 789 77422 eller jorunn.sandhell@sor-varanger.kommune.no