Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Fartøyvern

Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index

Tilskuddene gjelder for 2022

 

Søknadsfrist: 1.november 2021

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.