Søknadsskjema er tilgjengelig på altinn.no,
som også benyttes for innsending av søknaden.
Velg Sør-Varanger kommune som mottaker.
Søknadsfrist er 28.06.2024.
Informasjon om ordninga finnes på svk.no,
for ytterligere informasjon kontakt miljørådgiver
eller jordbrukssjef.

Tilskudd til Tiltak 2024.pdf