Det kan søke om tilskudd for inntil tre år.

Les mer om tilskuddsordningen her

For spørsmål, ta kontakt med enhetsleder for kultur- og fritid Harald Sørensen, e-post hso@svk.no eller mob. 918 14 958