Ordningen med tildeling av TT-kort gjelder funksjonshemmede som ikke, eller som uten meget betydelige vanskeligheter, kan benytte det kollektive trafikktilbudet. Ordningen går ut på dør- til dørtransport for de som er gitt brukerrett til ordningen. Ordningen skal kompensere for merutgifter funksjonshemmede har p.g.a. at de ikke kan benytte det kollektive trafikktilbudet.

 
Søknadsskjema finner du på www.svk.no/esoknad eller ved henvendelse til Servicekontoret, Rådhuset, tlf.nr. 78 97 74 00. Helseerklæring fra helsepersonell må vedlegges for at søknaden skal kunne behandles.
 
Søknadsfrist: 1. oktober 2008.