Nordnorsk student- og elevhjem i Oslo (NSSE) består av tre blokker med 149 utleieenheter. Huset er et tilbud for studenter, elever og lærlinger under utdanning i Oslo med adresse i nord Norge. Hovedinnflytt er den 15. august hvert år. Søknaden kan sendes til NNSE eller til kommunen. Søknadsfrist på den kommunale tildelingen er 13.06.2022.

Les mer om NSSE her