Søknadsfristen til hovedopptaket for barnehageplasser gikk ut 1.mars 2010. Til sammen kom det inn 122 søknader. Etter søknadsfristen har vi mottatt 17 søknader.

Fra 01.01.09 trådte retten til barnehageplass i kraft, det vil si: Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med lov om barnehager med forskrifter.

99 barn kom innunder retten til barnehageplass. Av disse fikk 61 innfridd 1.valg, 9  fikk innfridd 2.valg, 6 fikk innfridd 3.valg og 20  fikk  tilbud i en barnehage de ikke hadde satt opp som alternativ.

 

3 av de som kom innunder retten hadde ikke behov for barnehageplass før i 2011, og disse fikk ikke tilbud. 


23 barn kom ikke innunder retten til barnehageplass, og fikk ikke tilbud i første runde. 

Aldersmessig fordeling av søknadene var: 4 barn født 2005, 1 barn født 2006, 10 barn født 2007, 22 barn født 2008, 82 barn født 2009, 3 barn født 2010.

 

Etter at svarfristen gikk ut 8. april har vi følgende fordeling:

 

69 takket JA til tilbudet

   5 takket NEI til tilbudet og strykes fra søkerlista

   6 takket NEI til tilbudet, men ønsker fortsatt å stå på venteliste til søkte alternativ

16 takket JA til tilbudet, men ønsker fortsatt å stå på venteliste til søkte alternativ 

Spesialrådgiver for barnehager holder på med saksbehandling i forbindelse med tildeling av ledige barnehageplasser.

Søkere får skriftlig svar i løpet av uke 19.