Vi mottok 92 søknader innen søknadsfristen

(116 søknader i 2020, 96 søknader i 2019, 105 søknader i 2018, 77 søknader i 2017, 75 søknader i 2016, 107 søknader i 2015).

 

Antall søkere med 1. prioritets barnehage:

 

Nr

Barnehage

Antall søkere 2021

Antall søkere 2020

 

1

Bugøynes

0

0

2

Hesseng

17

21

3

Jakobsnes

0

1

4

Kirkenes

19

20

5

Knausen

4

11

6

Pasvik

2

3

7

Prestøya

7

9

8

Rallaren

7

6

9

Sandnes

5

13

10

Skytterhusfjellet

16

17

11

Bjørnehiet

Familiebarnehage

4

4

12

Villaveien

11

11

 

 

Til sammen

 

92

 

116

 

 

Alder på barna:

 

1 født 2016

 0 født 2017

4 født 2018

10 født 2019

74 født 2020

  3 født 2021

 

Det er 6 søkere utafor retten til barnehageplass, (dvs blir ett år etter 01.12.21) som ikke har fått tilbud nå.

Viser til vedtektene for kommunale barnehager:

§ 6.2 Ledige plasser utenom hovedopptaket:

Barn som ikke kommer innunder retten til barnehageplass og nye søkere i løpet av året står på søkerliste. Plasser som blir ledig i løpet av barnehageåret tildeles fortløpende etter søkerliste i tråd med kriterier for opptak.

 

Sør-Varanger har 10 kommunale barnehager, 1 privat barnehage og 1 privat familiebarnehage, les mer her

 

I påvente av at ny Kirkenes barnehage skal bygges er denne barnehagen flyttet til lokalene i gamle Einerveien barnehage, Einerveien 2a på Prestøya og Hesseng flerbrukssenter på Hesseng.

 

Ny Kirkenes barnehage

Barnehagen er ute på anbud nå med innleveringsfrist over påske.

Planlagt oppstart er til sommeren med ferdigstillelse høsten 2022.