Hvem kan få vaksine?

Gruppen som kan få vaksinen hos kommunen er utvidet i mai 2023.  Kommunen tilbyr vaksine til følgende personer:

Gruppe 2 kan bestille time hos helsestasjonen i Sør- Varanger:

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, og som har risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex), og som har hatt syfilis, gonoré eller klamydia siste 24 måneder.

Gruppe 3 kan bestille time hos helsestasjonen i Sør- Varanger:

  • Menn som har sex med menn og transpersoner med risikoadferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex).
  • Helsepersonell som er særlig utsatt for smitte gjennom sitt arbeid, som for eksempel personell på teststasjoner eller som jobber direkte med pasienter med apekopper innlagt på sykehus.
  • Laboratoriepersonell som arbeider med levende apekoppvirus (nøytralisasjonstest, cellekultur etc.).

Gruppe 1 får tilbud i spesialisthelsetjenesten:

  • Menn eller transpersoner som har sex med menn, og som er hivpositive eller står på hiv-PrEP.
  • Menn og transpersoner som selger sex til menn.

Hvor og hvordan får man tilbud om vaksinasjon?

Dersom du er i risikogruppen og ønsker vaksine kan du bestille time per telefon 78977670.

Når du møter opp til vaksinasjon må du ha gyldig legitimasjon. Vaksinasjonen vil dokumenteres i journalen din og registreres i det nasjonale vaksinasjonsregisteret, SYSVAK.

Vaksinasjonskontoret er på helsestasjonen i 3. etg på Amfi senter, Storgata 2.

Vaksinatørene må vaksinere flere personer samme dag fordi et hetteglass med vaksine er nok til 4-5 personer og vaksinen har kort holdbarhet. Det er derfor viktig at du tar imot timen du får.

Hva koster det?

Selve vaksinen er gratis, men det påløper en egenandel for konsultasjon på 150 kroner per dose.

Hvordan gis vaksinen?

Vaksinen settes i det ytterste hudlaget (intradermalt) på overarmen slik at det settes en liten blære som forsvinner etter 5-10 min.    

  • Personer som ikke tidligere har fått koppevaksine får 2 doser intradermalt med 28 dagers mellomrom.
  • Personer som tidligere er vaksinert med koppevaksine (født før 1976 og som har arr etter vaksinasjon) får en dose intradermalt.

Hvor effektiv er vaksinen?

Vaksinen antas å beskytte godt mot alvorlig sykdom en til to uker etter andre dose er satt.

Det er likevel ikke sikkert at alle vaksinerte blir beskyttet mot mpoxinfeksjon og mot å smitte andre. Derfor bør vaksinerte følge øvrige smittevernråd. 

Hvem skal ikke vaksineres?

  • Personer skal ikke vaksineres dersom de har kjent allergi mot innholdsstoffer i vaksinen.
  • Personer som har symptomer på mpox skal ikke vaksineres, samt personer som tidligere har gjennomgått infeksjon med mpox.

Vaksinens sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos personer under 18 år.  Vaksinering vil kun gjøres etter individuell vurdering dersom personen er under 18 år.

 

Hilsen Helsestasjonen Sør-Varanger Kommune